Refleks Helse
 
Hva kan vi hjelpe med?
Peker Akupunktur
Peker Refleksologi/soneterapi
Peker Øreakupunktur
Peker Ki terapi/naturmedisin
Peker Massasje. Trigg. Strech
Peker Slankeprogram
Peker Medisiner
Peker Matintoleranse
Peker Rusavhengighet
Peker Prisliste
 

 

VELKOMMEN TIL REFLEKS HELSE

alt

KI-Terapi

 

KI-Terapi er en selvstendig terapiform som bygger på historie, kunnskap og erfaringer innen østlig medisin og filosofi. Kompetansen er konvertert, og tilpasset vestlig kultur, problematikk og sykdomsbilleder.


Utdannelsen tar for seg opplæring innen ulike former for natur diagnostikk som:
Ansikt diagnose, Iris diagnose, Bach shu, Tungediagnose.

Det er viktig å først kunne ”lese” kroppens behov før vi begynner selve behandlingen. Utdannelsen tar for seg;

Ernæringsmedisin.
Vi tar for oss ulike former for dietter. Hvordan reagerer kroppens kjemi på de forskjellige næringsstoffer, vitaminer og mineraler. Dette er et selvstendig fag og hver enkel av terapeutene får ta stilling til rett eller galt. (Tolkningen av forskningen spriker, og vi kjenner nok bare en brøkdel
av et levende menneskes kapasitet og funksjon.)

Likevel ligger grunnprinsippet av kostlæren vår forankret i blodtype dietten.

alt

Urtemedisin er en viktig del av utdannelsen. Vi lærer selvfølgelig om urter generelt, men fokuserer mest på ferdig natur medisiner . Dette er farmasøytisk laget urte medisin, etter GMP standard. Produktene er renset og ballansert, og vi vet nøyaktig hvor store mengder virkestoffer hver tablett inneholder. Dette kan vi ikke klare å matche med tradisjonell urtemedisin.

KI-Terapien bygger på at kroppen først skal renses og klargjøres før videre behandling. ( Mage/ tarm/ nyre/ urinveier)

Auriculoterapi/ øreakupunktur   (Ligger også inne i KI terapien)

Bygger på vestlig tankegang. Franske leger, med Paul Nogier i spissen videreutviklet metoden tidlig på 1950 tallet. Den har siden gått sin seiersgang rundt hele verden, og det forskes på fenomenet over hele verden. Nogier ble nominert til Nobels medisinpris i 1996, men døde dessverre samme år. (Sønnen Raphal har tatt over skole og forsknings senter.) Hele kroppen gjenspeiles i øret. Vi bruker dette i en naturmedisinsk sammenheng.

(Ann-Turid og Tor har foruten å ha tatt denne terapi formen i KI sammenheng, også tatt Auriculo terapi 1 og 2, samt Auriculo medisin ved ”Groupe Lyonnais d Etudes Medicales”  i Danmark hvor en fransk lege, Alain Coute underviste. Alain er elev av Paul Nogier. ”GLEM” er en internasjonal skole/ studie gruppe som bygger undervisningen/ behandlingen på en mer ”skole medisinsk” forskning)

Østlig filosofi, de 5 elementer.

Vår (tre) barndom Sommer (ild) ungdom/ voksen Sensommer (jord) godt voksen Høst (metall) alderdom Vinter (vann) fødsel/død

Alt er en prosess, alt henger sammen med alt. Ingenting er tilfeldig.

Er barndommen vond og traumatisk vil ungdomstiden gjerne også være det. Her på Jæren vet bonden godt hvordan en våt og kald vår med påfølgende våt og kald sommer kan virke dårlig inn på markens grøde. Her må det fysiske og psykiske dele plass. Dette er en helhet.

KI terapi er en ny terapiform, og pr. august  2011 er kun et kull uteksaminert  Ca 70 KI terapeuter fordelt over hele landet . Vi mottok vårt vitnemål vinteren 2004. – Refleks-Helse har altså 2 av disse. Utdannelsen går over 4 semestre

- Nye ki studenter skal uteksamineres i løpet av 2011-

 
Selbach IT

Denne siden er levert av Selbach IT - post@selbach.no - Copyright 2011 Refleks Helse
Refleks Helse